Waarom ben ik Conrad van Pruijssen gestart met het onderwijsadviesbureau Boven de Streep

Toen ik recentelijk een workshop volgende werd de volgende vraag gesteld: ‘Waarom ben jij een onderwijsadviesbureau gestart?’. Ik dacht dat ik de vraag kort en bondig kon beantwoorden, maar niets was minder waar. Gelukkig kon ik eerst even naar de andere antwoorden luisteren, zoals: ik wil de kinderen iets bij brengen en ik vind het belangrijk dat er goed onderwijs is. Mijn drijfveren zijn heel anders: het gaat over mijn eigen geschiedenis, de pijn en mijn ervaringen die ik heb ervaren.

Mijn eigen geschiedenis.

Tijdens mijn eigen basisschool tijd was ik de helft van mijn schooltijd ziek en de andere helft stond ik op de gang. Ik weet niet of het ziek zijn samenhing met de afkeer die ik van school had. Het bijzondere was dat ik een brede interesse had, dat ik een grote behoefte had om zaken te leren en te begrijpen, iets wat ik nog steeds heb. Hoogbegaafd, iets wat ze nu hoog sensitief zouden noemen en een groot gevoel voor rechtvaardigheid blijken geen ideale combinatie te zijn.
Ik had vooral behoefte om te weten waarom je iets moest leren, aan invloed op mijn eigen leven en de invulling van mijn eigen leerproces. Op mijn basisschool was dit niet te vinden, wat er dus voor zorgde dat ik vaak met straf op de gang gezet werd. Voor mijn gevoel werd er dus niet naar mij geluisterd, moest ik het zelf maar uitzoeken en werd ik buitgesloten. Het mooie is dat deze zaken je dus ook kunnen helpen om een verantwoordelijk, zelfstandige en gedreven persoon te worden. Maar als ik het over zou moeten doen, dan zou ik toch voor een andere weg hebben gekozen. Ja, ik ben goed terecht gekomen maar dit heeft heel veel energie, tijd en pijn gekost. Gelukkig werd ik gesteund door mijn ouders, had ik de juiste vrienden en een sterke drang om het beste uit mijn leven te halen.

De pijn

Op mijn basisschool ben ik in groep 3 ook gaan stotteren, iets wat twee oorzaken kan hebben; Het zit vaak in de familie, of het komt door een hoge mate aan stress. Ik denk dat het bij mij het laatste was. Als je dan ook nog eens verbaal hoogbegaafd bent maar je kunt geen zin uit je mond krijgen dan is dat natuurlijk helemaal vervelend. En dan laat ik het pesten nog even achterwege. En zelfs met al deze zaken kan ik niet zeggen dat ik een ongelukkige jeugd heb gehad, mede door mijn opvoeding. Ik besef me dan niet iedereen zoveel geluk heeft en dat er een hoop leed bij mij en andere kinderen bespaard had kunnen worden.

Mijn ervaringen

Het zijn mijn ervaringen die ervoor hebben gezorgd dat ik nu bezig ben met opvoeden, ouderschap en onderwijs. Ik ben namelijk van mening dat we goed onderwijs hebben in Nederland zeker op cognitief vlak, en daarnaast denk ik dat er nog veel ruimte is op inter-persoonlijk vlak. Iets wat de laatste jaren ook vaak goed burgerschap wordt genoemd. Ik ben van mening dat elk kind handig de basisschool kan afronden met mooie cijfers. Maar dat school over meer gaat dan alleen het curriculum. Het is de omgeving waar je de meeste tijd doorbrengt, op slapen na. Het is dus belangrijk dat je hier ontdekt wie jezelf bent, wat je kwaliteiten zijn en hoe je met andere kunt samenwerken. School moet dus ook ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling, een plaats waar je jezelf kunt zijn en waar je fouten mag maken. Fouten die niet worden afgestraft maar waarvan je mag leren.

Van verleden naar toekomst.

Ik weet zeker, als mijn school een leerplaats was geweest waar ik had kunnen ontdekken wie ik was en wat ik wilde. Als ik invloed had gehad op mijn leven op school. Als er op een gelijkwaardige manier werd samengewerkt. Dan had mij dat heel veel pijn en moeite bespaart. Dan had ik meteen al mijn energie kunnen richten op het leveren van een waardevolle bijdrage aan de maatschappij i.p.v. eerst bezig te zijn om mezelf te ontwikkelen. En met mij geldt die voor heel veel volwassen. Ik spreek zoveel volwassen die bezig zijn met een persoonlijk ontwikkelingstraject, er zijn zelfs trajecten voor leerkrachten en docenten om te ontdekken wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze het beste kunnen samenwerken met de leiding, collega’s en kinderen. Laten we daarom niet dezelfde ‘fout’ maken als onze ouders, maar laten we voortbouwen op hun schouders op het mooie wat er al is. Dit is de reden dat ik samen met Jeannet, die haar eigen redenen heeft, het onderwijsadviesbureau ‘Boven de Streep’ ben begonnen. Wij zorgen ervoor dat er naast goed onderwijs ook geïnvesteerd wordt in het interpersoonlijke deel, de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen zodat zij tijdens hun schooltijd ontdekken wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze moeten samenleven. Zodat de schooltijd voor elk kind de mooiste tijd van zijn of haar leven wordt.

Boven de Streep het nieuwste onderwijsadviesbureau.

Wij stoppen pas met ons werk als elk kind, op zaterdag vraagt of ze al weer naar school mogen. Wij stoppen pas als elk kind (weer) met plezier naar school gaat. Wij stoppen pas als elk kind liever naar school gaat dan op vakantie. We hebben een methode ontwikkeld, die het kind als uitgangspunt neemt. Waarbij wij de klas zien als een gemeenschap, waarbij je samen met de leerkracht op zoek gaat naar hoe je binnen je gemeenschap, samen kunt leven, leren en werken. Op een manier dat iedereen zich veilig voelt, dat het voor iedereen fijn is en dat iedereen optimaal tot bloei kan komen.
Waarbij je werkt met afspraken, i.p.v. regels. Het mooie van afspraken is dat het een leerproces is, de afspraken van nu kunnen over 2 maanden anders zijn. Waarbij je beseft dat je alleen invloed kunt hebben als je ook de verantwoordelijkheid wilt dragen.
Onze methode geeft elke klas de ruimte om het op een eigen manier te doen, omdat elke klas uniek is. Wij bepalen niet de uitkomst van de klas, wij bepalen niet de afspraken, die worden bepaald door de klas. De methode ‘Boven de Streep’ is geen eendagsvlieg, het is geen toverstokje, maar het kan wel voor wonderen zorgen.

Voor veel mensen kan dit nog klinken als een sprookje. Wij weten ondertussen dat het wel mogelijk is en dat het ook nog relatief gemakkelijk en snel te realiseren is.